pl engb enirl de deat

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela XXX zwykła - 26.10.2014.

 

--Zbiórka do puszek przed kościołem przeznaczona jest na fundusz stypendialny dla młodzieży z naszej parafii.

--Msza św. z liturgią słowa w języku kaszubskim w naszym kościele dziś o godz. 14.00.

--Nabożeństwo dla członków Żywego Różańca dziś o godz. 17.00.

--Spotkanie organizacyjno – modlitewne przed Światowym Dniem Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, odbędzie się dziś o godz. 19.00 w Kaplicy. Serdecznie na to spotkanie zapraszamy ludzi młodych z naszej parafii.

--Spotkanie duszpasterskie dla rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania dziś o godz. 18.45.

--Nabożeństwo różańcowe dziś oraz w dni powszednie o godz. 17.30, dla dzieci w poniedziałek , środę i w piątek o godz. 16.45.

--Odpust parafialny ku czci św. Judy Tadeusza Apostoła przypada we wtorek. Msze św. odprawiać będziemy o godz. 7.00, 10.00 i suma odpustowa o godz. 18.00. Sumę odpustową odprawi Ks. Prałat Stefan Pasternak – kanclerz Kurii Metropolitalnej. Kazania w dniu odpustu głosić będzie Ks. Bogusław Nowakowski – proboszcz parafii p.w. św. Karola w Gdyni Karwinach. Po sumie procesja eucharystyczna wokół kościoła /zapraszamy orszak procesyjny/. Kolekta w czasie Mszy świętych w dniu odpustu przeznaczona jest na budowę kościoła w parafii w której proboszczem jest Ks. Bogusław Nowakowski. Biuro parafialne we wtorek będzie nieczynne.

--Oazę Dzieci Bożych zapraszamy na spotkanie we wtorek o godz. 16.30

--Zbiórka dla chłopców , którzy pragną należeć do grona ministrantów w piątek o godz. 17.15, a spotkanie dla duszpasterskie dla młodzieży licealnej i studentów w piątek o godz. 18.45.

--Spowiedź św. przed odpustem i Uroczystością Wszystkich Św.: codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.

--W sobotę - 1 listopada - przypada Uroczystość Wszystkich Świętych, w tym dniu Msze św. odprawiać będziemy o godz. 7.00, 8.00, 9.30 i 11.00 (nie ma mszy św. o godz. 12.30 oraz o 18.00). Procesja na cmentarzu komunalnym przy ul. Górniczej o godz. 13.30, Msza św. o godz. 14.30. Ceremonie na cmentarzu w tym roku przygotowuje parafia p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych.

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu można uzyskać w sobotę we wszystkich kościołach. Warunki: nawiedzenie kościoła przyjęcie Komunii św., odmówienie „Wierzę w Boga” i „Ojcze Nasz”. W dniach od 1 – 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych.

--Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przypada w niedzielę – 2.11. W tym dniu zapraszamy na różaniec na cmentarzu o godz. 19.30

--Chorych w ich domach odwiedzimy w sobotę – 8 listopada.

--Karteczki z wypisanymi imionami zmarłych na wypominki roczne jednorazowe, oraz na Msze św. zbiorowe można oddawać w zakrystii.

--Msze św. zbiorowe za zmarłych odprawiać będziemy w listopadzie w poniedziałki i piątki o godz. 18.00 oraz w środy o godz. 7.00

--Msze św. w dni powszednie o godz. 7.00 odprawiamy w kaplicy, a o godz. 18.00 w kościele.

--Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 28 czerwca do 5 lipca 2015 roku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt po Mszy św. w zakrystii.

W sobotę 8 listopada o godz. 18.45 odbędzie się w Klubie Parafialnym spotkanie biblistą Ks. Dr Dariuszem Sztukiem, który będzie kierownikiem i przewodnikiem tej pielgrzymki.

--Sakramentu chrztu św. udzielać będziemy w niedzielę 23 listopada oraz w II Święto Bożego Narodzenia - 26 grudnia.

--W ubiegłą niedzielę odbyło się liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do Komunii św. We Mszy św. uczestniczyło 2037 osób, do Komunii przystąpiło 976 wiernych. Parafia nasza liczy 6800 wiernych.

Zmarła nasza parafianka Anna Bochentin zam. przy ul. Zielarskiej, Msza św. pogrzebowa została odprawiona w sobotę.