pl engb enirl de deat

Ogłoszenia duszpasterskie

N i e d z i e l a P a l m o w a - 29.03.2015.

 

Poświęcenie gałązek palm dziś podczas każdej Mszy św..

Paczki świąteczne dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej wydawać będziemy w środę od godz. 15.00. Prosimy przynieść ze sobą talony otrzymane w czasie kolędy.

Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś o godz. 9.00 i 17.30

Nabożeństwo dla Żywego Różańca dziś o godz. 17.00 /w kościele/

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dziś o godz. 19.00 odprawimy je przechodząc ulicami naszej parafii: Sabata, Kamienną, i św. Józefa. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy krzyżu ustawionym u zbiegu ulic św. Józefa i Młyńskiej. W wypadku złej pogody nabożeństwo zostanie odprawione w kościele.

Nowenna do M. B. N. P. w środę o godz. 6.45 i 18.00.

Spotkanie duszpasterskie z rodzicami i chrzestnymi dzieci, które w II święto Wielkanocne przystąpią do sakramentu chrztu św. odbędzie się w środę o godz. 18.45.

Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do skarbonki w kruchcie kościoła.

Msze św. i nabożeństwa w Wielkim Tygodniu odprawiać będziemy w kościele.

Zapisy na kolonie letnie w Górach Świętokrzyskich przyjmujemy w zakrystii po Mszach św.

 

PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA

W i e l k i C z w a r t e k

W Wielki Czwartek, w dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa uroczysta Msza św. koncelebrowana zostanie odprawiona o godz. 19.00, po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00. / w Kaplicy /.

Wierni, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. wieczornej mogą przystąpić do Komunii św. rano o godz. 7.00, 7.30 i 8.00.

W i e l k i P i ą t e k

W Wielki Piątek ceremonie Męki Pańskiej rozpoczną się o godz.19.00, do Komunii św. można przystąpić tylko podczas ceremonii wieczornych.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek od godz. 7.00 do godz. 19.00 oraz po zakończeniu ceremonii do godz. 22.00, o godz. 21.00 zostanie odprawione nabożeństwo Gorzkich Żali. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

Dzieci w Wielki Piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 16.00.

W i e l k a S o b o t a

Ceremonie poświęcenia ognia, wody i paschału rozpoczną się o godz. 19.00, po ceremoniach zostanie odprawiona Msza św. Prosimy przynieść ze sobą świece. Adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 7.00 do godz. 19.00.

Ś w i ę c e n i e p o k a r m ó w w Klubie Parafialnym - od godz. 11.00 do godz. 15.00 / co 15 minut /. Święcenie pokarmów w Łężycach o godz. 13.00 . Po ceremonii poświęcenia pokarmów prosimy składać skarbonki na jałmużnę wielkopostną, które były rozdawane w Środę Popielcową.

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego -5.04.

Msza św. Rezurekcyjna o godz. 6.00, następne Msze św. odprawiać będziemy o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30.

W I Święto nie ma Mszy św. o godz. 7.00 i o godz. 18.00.

S p o w i e d z ś w. :

 

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Soboty codziennie: od godz. 6.30 do godz. 7.30 oraz od godz. 17.00 do godz. 18.30.

 

Kolekta w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę przeznaczona jest na budowę studni w osiedlu dla trędowatych w Zambii.