Budowa szkoły w Yambio w Sudanie Południowym rozpoczęta

Już ruszyła budowa wymarzonej szkoły w Yambio. Nasza parafia pragnie włączyć się w to wielkie dzieło. Zbiórka funduszy na ten cel będzie w drugie święto Bożego Narodzenia (26 grudnia).

Kolejny list Siostry Elżbiety Blok dotyczący budowy szkoły w Yambio.

Ostatnie dni spędziłam bardzo pracowicie. Od rana do nocy w biegu. Już miałam dosyć. Wykłady i egzaminy się skończyły, ale nasi studenci nie wyjeżdżają na święta, wiec trzeba ich zaangażować w rozmaite prace. Prowadzimy warsztaty. Z kadry nauczycielskiej pozostało nas jedynie troje. A w dodatku wczoraj brat Sylwanus pojechał do Rimenze a siostra Szufang była cały dzień na spotkaniu, wiec zostałam sama z całym towarzystwem. Ksiądz Proboszcz zadzwonił do mnie, abym przyszła na poświecenie fundamentów nowej szkoły, ale nie dałam rady. Poszłam tam dzisiaj wieczorem, wiec widziałam, że jest postęp. Piasek, kamienie, cement i cegły zwiezione, zbiornik na wodę zdobyty, klasy poszerzone i większość fundamentów zalana. Jutro skończą, przez niedzielę zaprawa wyschnie i w poniedziałek będą budować.

Dowiedziałam się, że pieniądze z Rumi już wpłynęły na konto. Z serca bardzo dziękuję, bo dzięki funduszom z parafii św. Józefa i św. Judy Tadeusza można rozpoczynać budowę.

Spotkałam już wiele różnych osób przy budowie, łącznie z wójtem,  kurialistami, księżmi… dobre wieści się rozchodzą migiem