pl engb enirl de deat

Kancelaria Parafialna

Czynna:

 • Wtorek - 16:00- 17.30
 • Środa - 16:00- 17.30
 • Sobota - 9:00- 12:00

W lipcu i sierpniu:

 • Środa - 16:00 - 17.30
 • Sobota - 9:00 - 12:00

W okresie kolędowym:

 • Środa od 16-16.30
 • Sobota 9.00-12.00

Formalności - Chrzest

Potrzebne dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że nie ma przeszkód, aby pełnili oni funkcję rodziców chrzestnych

Kiedy zgłaszać:

 • Zgłosić co najmniej na 1 tydzień przed planowaną datą chrztu
 • Chrzest zgłasza jedno z rodziców osobiście
 • Chrzest udzielany jest w przedostatnią niedzielę miesiąca na dodatkowej Mszy Św. o godz. 13:30.
 • Spotkanie duszpasterskie z rodzicami i chrzestnymi w sobotę poprzedzającą dzień Chrztu, po Mszy Świętej wieczornej

Informacje dla narzeczonych

Informujemy, iż kurs przedmałżeński w naszej parafii obejmuje:
 • nauki wygłaszane dla wszystkich par jednocześnie przez księży lub osoby zaproszone.
 • trzy spotkania z doradcą rodzinnym prowadzone osobno dla każdej pary.

Celem spotkań z doradcą rodzinnym jest otrzymanie praktycznej wiedzy na temat metod rozpoznawania płodności. Każde spotkanie trwa ok. 60 min. Spotkania umawiane są telefonicznie. Jednorazowa opłata za wszystkie spotkania z parafialnym doradcą rodzinnym dla każdej pary wynosi 100zł. W ramach opłaty narzeczeni otrzymują zestaw materiałów edukacyjnych. Zapraszamy!

Dane kontaktowe:
Grzegorz Kamola – www.grzegorzkamola.pl
Parafialny doradca rodzinny.
tel. 668-388-144.


Formalności - Ślub

Potrzebne dokumenty:

 • Metryki chrztu narzeczonych (data wydania nie dłuższa niż 6 miesiący)
 • Świadectwo ukończenia Kursu Nauk Przedmałżeńskich
 • Świadectwo bierzmowania
 • Świadectwo ukończenia katechizacji
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • W przypadku ślubów konkordatowych - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa

Kiedy zgłaszać:

 • Ślub zgłasza się najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ceremonii
 • Datę Ślubu ustala się z księdzem w biurze parafialnym

Formalności - Pogrzeb

Potrzebne dokumenty:

 • Akt zgonu z USC