Koncert Ukraińskiego Zespołu Ludowego

W niedzielę 10.08.2008 w naszym kościele śpiewał Ukraiński Zespół Ludowy „GALICYJSKI KOLORY”. Po Mszach św. odbywały się krótkie koncerty Zespołu.