Ksiądz biskup Mirosław Gucwa

Ksiądz biskup Mirosław Gucwa z diecezji Bouar przesyła podziękowania za okazaną pomoc dzieciom z Republiki Środkowej Afryki.