Mury szkoły w Uyo w Nigerii pną się do góry

Wyrazy ogromnej wdzięczności za hojność, wsparcie i wielką wrażliwość płyną z Nigerii do naszych Parafian, którzy bardzo zaangażowali się w budowę szkoły w Uyo. Siostra Elżbieta Blok wraz uczniami zapewniają o ciągłej modlitwie za wszystkich ofiarodawców. Bez darczyńców z naszej parafii, marzenia o zdobywaniu wiedzy w godnych warunkach byłyby wyłącznie mrzonką.