NASI STYPENDYŚCI

Od kilku lat wspieramy najbiedniejsze dzieci z nigeryjskiego Uyo. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wiernych z naszej parafii oraz kilku rodzin z poza naszej wspólnoty, w tym roku szkolnym objęliśmy pomocą stypendialną 115. dzieci. Każdej rodzinie, która umożliwiła im naukę składamy serdeczne podziękowania. Nauczyciele oraz uczniowie ze szkoły w Uyo, zapewniają o modlitwie w naszej intencji.

Elżbieta Dziecielska