Nasi stypendyści

„Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

Jan Paweł II

 

Nasi parafianie oraz dwóch mieszkańców Gdyni i po jednym z Pucka, Bojana i Torunia, poprzez ufundowanie stypendium naukowego, umożliwili naukę w obecnym roku szkolnym pięćdziesięciu czterem uczniom z nigeryjskiej szkoły w Uyo. Wszystkim, za tak ogromny dar serca, w imieniu dzieci, serdecznie dziękujemy.