Nowi stypendyści

W obecnym roku szkolnym 2023/2024 wierni naszej parafii oraz rodziny spoza wspólnoty, objęli pomocą stypendialną 135. dzieci z nigeryjskiej szkoły w Uyo. Za tak wielką pomoc w kształceniu młodych ludzi serdecznie dziękujemy. Poniżej widnieją fotografie dzieci, które od tego roku znajdują się na liście stypendialnej.