Obecny stan budowy szkoły w Yambio w Sudanie Południowym

Jeszcze niedawno w miejscu budowy były gęste zarośla. Dzięki zaangażowaniu miejscowej ludności oraz ogromnemu wsparciu finansowemu wiernych naszej parafii oraz anonimowych darczyńców widać, że budowa postępuje.