Obóz dla uchodźców w Juba w Sudanie Południowym

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40)

Ks. Waldemar Jonatowski przesłał zdjęcia z obozu dla uchodźców w Juba, który gorliwie wspiera nasza parafia. Za wielki dar serca serdecznie dziękujemy.