Odpust ku czci św. Józefa

     19 marca w naszej parfii obchodziliśmy odpust ku czci św.Józefa.O godzinie 10 odbyła się suma odpustowa.Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz Krzysztof Mudlaff.