P r o g r a m r e k o l e k c j i – 18 – 22.03. 2023.

Sobota /18.03 / – godz. 18.00 – Msza św. z kazaniem

Niedziela / 19.03./ – Msze św. z kazaniami dla dorosłych i młodzieży – godz. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 /dzieci/, 12.30 /suma odpustowa /, 18.00.

D O R O Ś L I i MŁODZIEŻ

Poniedziałek , Wtorek, Środa

Msze św. za naukami – godz. 7.00, 10.30, 18.00

W środę o godz. 10.30Msza św. z nauką dla osób w podeszłym wieku i chorych.

D Z I E C I

Poniedziałek, Wtorek, Środa

Klasy „0”, 1, 2, 3, 4 – godz. 12.00

Klasy 5, 6, 7, 8 – godz. 9.00

Nauki rekolekcyjne dla dzieci głosi dla dzieci głosi

Ks. Krzysztof Sieniawski pracujący w parafii w Starzynie.

Spowiedź św. codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. W środę spowiedź św. od godz. 6.30 – 7.30; 8.30 – 9.00: 10.00 – 11.00; 11.30 – 12.00; 17.00 – 18.30

Nauki rekolekcyjne głosi Ks. Dr Adam Kałduński Kanclerz Kurii Diecezji Pelplińskiej i wykładowca prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Kolekta w czasie Mszy św. we wtorek i środę przeznaczona jest na cele duszpasterskie realizowane przez Ks. Rekolekcjonistę.