Piesza Pielgrzymka do Swarzewa – 8-9 września 2007

Jak co roku we wrześniu, z okazji Święta Narodzenia Matki Boskiej pielgrzymi z całej Ziemi Kaszubskiej spieszą przed tron Królowej Polskiego Morza, aby w duchu pielgrzymki polecić Jej swoje troski, problemy, modlitwy, radości. 8 i 9 września pielgrzymowała także nasza parafia. Trzydziestokilometrowa droga, która dzieli nas od Sanktuarium Maryjnego w Swarzewie dzięki modlitwie, pieśni jest okazją nie tylko do spotkania z Bogiem, ale także z pielgrzymującym obok nas drugim człowiekiem.