Zmarł ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski

Dzisiaj, około godziny 15:10 zmarł ksiądz biskup Tadeusz Gocłowski. Urodzony w 1931 roku w latach 1984 – 2008 biskup diecezjalny Archidiecezji Gdańskiej – od 1992 arcybiskup metropolita Gdański, od 2008 roku arcybiskup senior.

W latach 1946–1951 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Krakowie. Egzamin dojrzałości złożył eksternistycznie w III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. W październiku 1949 został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby wieczyste złożył 15 grudnia 1951. W latach 1951–1956 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 24 czerwca 1956 w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Krakowie biskup pomocniczy krakowski Stanisław Rospond. Studia kontynuował w latach 1956–1959 na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył ze stopniem licencjata[1]. W latach 1969–1970 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie w 1970 na podstawie dysertacji Potrydenckie seminaria diecezjalne powierzone kierownictwu Zgromadzenia Misji – w szczególności w Polsce uzyskał doktorat.

W latach 1959–1960 prowadził wykłady w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, a w latach 1960–1968 w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku. W latach 1971–1973 i 1982–1983 sprawował urząd rektora gdańskiego seminarium. W latach 1973–1982 był wizytatorem (przełożonym) polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.

Należał do Komisji Liturgicznej i Komisji Przygotowawczej II synodu diecezji gdańskiej, który odbył się w 1972. W latach 1982–1983 zajmował stanowisko obrońcy węzła małżeńskiego w gdańskim sądzie biskupim. W 1970 został konsultorem Trybunału Prymasowskiego w Warszawie, a w 1976 członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polonii Zagranicznej. Od 1981 do 1983 był redaktorem półrocznika kościelno-historycznego „Nasza Przeszłość”.

22 marca 1983 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej ze stolicą tytularną Beneventum. Święcenia biskupie otrzymał 17 kwietnia 1983 w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, prymas Polski, któremu towarzyszyli Lech Kaczmarek, biskup diecezjalny gdański, i Albin Małysiak, biskup pomocniczy krakowski. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Credite Evangelio” (Zawierzcie Ewangelii). W latach 1983–1984 sprawował urząd wikariusza generalnego diecezji. W 1983 został ustanowiony prepozytem gdańskiej kapituły katedralnej. W 1984 administrował diecezją po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka.

31 grudnia 1984 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji gdańskiej. Ingres do katedry Trójcy Przenajświętszej w Gdańsku-Oliwie odbył 2 lutego 1985. 25 marca 1992 w związku z utworzeniem metropolii gdańskiej został wyniesiony do godności arcybiskupa metropolity. Paliusz metropolitalny otrzymał w Bazylice św. Piotra w Rzymie 29 czerwca 1992. W latach 1988–1989 brał udział w rozmowach w Magdalence. Inicjator cyklu debat Gdański Areopag. Dwukrotnie: w 1987 i 1999 gościł w Gdańsku papieża Jana Pawła II podczas jego podróży apostolskich do Polski. 17 kwietnia 2008 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity gdańskiego.

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski wszedł w skład Rady Głównej (od 1996 Rady Stałej). Objął funkcje przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza. Został członkiem Komisji ds. Seminariów Duchownych, Komisji ds. Zakonnych, Komisji Prawnej i Komisji Iustitia et Pax[1], a także referentem ds. Biskupów Emerytów. Ponadto w latach 1996–2004 był współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce w 1999. Został członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych oraz Kongregacji ds. Biskupów.

Był współkonsekratorem podczas sakry biskupów pomocniczych gdańskich: Zygmunta Pawłowicza (1985), Ryszarda Kasyny (2005) i Zbigniewa Zielińskiego (2015), a także biskupa pomocniczego warmińskiego Jacka Jezierskiego (1994) i biskupa pomocniczego toruńskiego Józefa Szamockiego (2000).

Zmarł 3 maja 2016 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, gdzie przebywał po przejściu rozległego udaru mózgu. Uroczystości pogrzebowe mają odbyć się 6 maja 2016 w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie.

Wspomnijmy w wieczornej modlitwie Księdza Arcybiskupa, aby Pan Bóg dał mu łaskę przebywania z Nim w Wieczności.

 

Program Uroczystości Pogrzebowych

Środa, 4 maja

16.00 – Wprowadzenie trumny z ciałem ks. abp. seniora z placu do bazyliki archikatedralnej i Msza św. w intencji zmarłego pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego. Homilię wygłosi bp Wiesław Szlachetka.

17.30 – Nabożeństwo majowe.

18.00 – Msza św. z homilią i nieszporami pod przewodnictwem ks. Grzegorza Szamockiego, rektora GSD. W Eucharystii uczestniczyć będą moderatorzy, profesorowie i alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego.

20.00 – Różaniec – prowadzą alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego.

21.00 – Apel Jasnogórski – prowadzi Parafia Archikatedralna.

Czwartek, 5 maja

12.00 – Modlitwa Regina Coeli i modlitwa południowa – prowadzi Gdańskie Seminarium Duchowne.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – prowadzi Parafia Archikatedralna.

16.00 – Msza Święta pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego. Homilię wygłosi bp Zbigniew Zieliński. Eucharystię odprawią księża, którym abp senior udzielił święceń kapłańskich. Zapraszamy szczególnie wiernych, którym abp Tadeusz Gocłowski udzielał sakramentów oraz posług liturgicznych.

17.30 – Nabożeństwo majowe. 18.00 -Msza św. z nieszporami pod przewodnictwem Księdza Kryspina Bańko CM, Wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy. Homilię wygłosi o. Janusz Warzocha SJ, wikariusz biskupi ds. zakonnych. Na Eucharystię zapraszamy osoby konsekrowane.

20.00 – Różaniec – prowadzą osoby konsekrowane.

21.00 – Apel Jasnogórski – prowadzi Parafia Archikatedralna.

Piątek, 6 maja

7.00 – Msza św. z udziałem pątników Pieszej Pielgrzymki Oliwskiej pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Zielińskiego.

9.00 – Jutrznia z homilią z udziałem wszystkich Kapituł Archidiecezji Gdańskiej pod przewodnictwem Księdza Infułata Stanisława Zięby.

11.00 – Msza św. pogrzebowa z udziałem Episkopatu Polski pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego. Homilię wygłosi abp Henryk Muszyński. Po Mszy Świętej przeniesienie trumny z ciałem ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego do Krypty Biskupów Gdańskich.

 

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Gocłowski, gosc.pl