„Schola nie tylko śpiewa” – 18 listopada 2008

Schola nie tylko śpiewa – spotkanie towarzyskie scholi i zepołu na wspólnej.. pizzy!