Apel w rocznicę śmierci Jana Pawła II

“Nie bój się, wypłyń na głębię, jest przy tobie Chrystus…”

Minęły już dwa lata odkąd nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. Jednak w każdym z nas żyją cały czas okruchy jego miłości, mądrości, tyle pięknych słów i chwil, które nam po sobie pozostawił. Wspominając tamten dzień, 2 kwietnia 2005, godzinę 21:37, pochylamy się raz jeszcze nad głębią jego wezwania, aby wypłynąć na głębię, zawierzając tak jak On, całe swoje życie Bogu. Po Jego odejściu nie zostaliśmy sami, bowiem prócz pozostawionej nam nauki, zyskaliśmy także nowego Orędownika w niebie.

2 kwietnia 2007 jednoczymy się w wieczornym Apelu Jasnogórskim, połączonym z programem słowno – muzycznym przygotowanym przez uczniów Gimnazjum Nr 4 w Rumi oraz KSM.