Aukcja prac Caritas – 17 czerwca 2007

O godzinie 18 odbyła się aukcja prac plastycznych wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej w centrum Caritas.