Błogosławieństwo Pokarmów

Praktykowany zawsze w Wielką Sobotę zwyczaj święcenia pokarmów znany był już na Zachodzie w VIII wieku. Prawo do święcenia mieli początkowo tylko biskupi, dopiero z biegiem czasu prawo to przeszło na kapłanów, diakonów i lektorów. Gdy w innych krajach zwyczaj ten już dawno zaniknął, w Polsce wszedł głęboko w obyczaj wielkosobotni i w obecnej formie ukształtował się w XIV wieku. W naszej parafii wierni święcili pokarmy w Klubie Parafialnym.