Dzień wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza

W sobotę 25 listopada grupa dwudziestu ministrantów wraz z Księdzem opiekunem udała się do Gdańskiego Seminarium Duchownego gdzie odbywał się diecezjalny dzień wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza. Przybyło około 400 ministrantów z terenu Diecezji Gdańskiej. O godzinie 10.00 Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski odprawił Mszę św. i dokonał promocji ceremoniarzy spośród przygotowanych ministrantów z całej Diecezji. Po Mszy wszyscy rozdzieleni na grupy rozpoczęło się zwiedzanie Seminarium. Każdy dostał też ciepłą strawę. Następnie przeprowadzono konferencje, w dwóch grupach wiekowych około 14.30 ruszyliśmy z powrotem do Rumi.