Klerycki Zespół Powołaniowy z WSD Gdańsk – 13 maja 2007

Klerycki Zespół Powołaniowy z Gdańskiego Seminarium uświetnił swoim śpiewem niedzielne Msze Święte.