Odpust ku czci św. Józefa

Odpust ku czci św. Józefa

 W piątek 19 marca, w uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny nasza parafia przeżywała swoje święto, Odpust Parafialny. Kazania tego dnia głosił i uroczystą sumę odpustową o godz. 18.00 odprawił ks. Janusz Steć. Po Mszy św. w procesji eucharystycznej dokoła kościoła, dziękowaliśmy naszemu patronowi za opiekę nad nami i prosiliśmy, by dalej czuwał nad całą parafią.