Odpust parafialny ku czci św Judy Tadeusza – 28 października 2009

Odpust parafialny ku czci św Judy Tadeusza.