Pielgrzymka do Katedry Oliwskiej oraz Sanktuarium w Trąbkach Wielkich – 18 pażdziernika 2008

W sobote 18 października odbyła sie parafialna pielgrzymka do  Gdańska Oliwiwy oraz do Sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich. W Oliwie przywitał nas ks. Janusz Steć a następnie wraz z nim zwiedziliśmy katedrę oraz Seminarium Duchowne. W Katedrze wysłuchaliśmy koncertu organowego. Następnie udaliśmy się do Trąbek Wielkich. Uczestniczyliśmy we mszy świetej oraz zapoznaliśmy się z historią sanktuarium. z ważniejszych informacji należy wspomnieć, że pierwszy kościół miał istnieć już 1236, parafia powstała około 1331. W XVI w. kościół przejściowo należał do ewangelików. Prawdopodobnie uległ zniszczeniu w czasie wojen szwedzkich w XVII w. W jego miejsce wzniesiono kapliczkę, a staraniem Marianny Czapskiej wojewodziny chełmińskiej, uzyskano odpusty dla pielgrzymów i 1740 zbudowano nowy kościół – sanktuarium maryjne, z którym wiąże się kult Matki Boskiej Trąbkowskiej, skoncentrowany wokół obrazu Marii z Dzieciątkiem z 2 połowy XVII w. Kościół jest budowlą ceglaną, jednonawową, bez wieżową. Ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica pochodzą z XVIII w., ołtarz główny i organy z 1880.