Poświęcenie kaplicy Miłosierdzia Bożego

Ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski przy udziale księdza biskupa Edwarda Zielskiego z Brazylii poświęcił w dolnym kościele Kaplicę Miłosierdzia Bożego.