Poświęcenie ołtarzy

    Na zakończenie rekolekcji ks. bp. Antoni Długosz pobłogosławił dwa ołtarze znajdujące się w dolnej części naszego kościoła, przed wejściem do kaplicy miłosierdzia. Znajduje się tam ołtarz poświęcony św. Judzie Tadeuszowi z rzeźbą pana Alojzego Reuter i ołtarz św. Ojca Pio z obrazem pana Macieja Kotłowskiego. Architektem projektującym ołtarze był pan architekt dr Jerzy Kaczorowski, a wystrojem zajęły się artystki pani Maria Sobczyk i Jadwiga Wilga – Steyer. Zachęcamy do oglądania, a nade wszystko do modlitwy, by jak najwięcej łask spłynęło poprzez wstawiennictwo tych świętych.