Procesja Rezurekcyjna z Mszą św

“Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc!
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Pan ukazał Swą moc!
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść!
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć!”

W tym pięknym dniu, w którym obchodzimy pamiątkę Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią, gromadzimy się na uroczystej Mszy Świętej Rezurekcyjnej. O brzasku wychodzimy naprzeciw Zmartwychwstałemu.

W imieniu całego zespołu redakcyjnego składam wszystkim serdeczne życzenia, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego były dla nas źródłem siły i odwagi, tak potrzebnej do podjęcia na nowo trudu podążania ścieżkami Pana.