Spotkanie pt. "Wzrastanie poprzez dotyk historii"

„Wzrastanie poprzez dotyk historii”

 

Nasza parafia we współpracy z Klubem Miłośników Historii przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Armii Krajowej w Gdańsku realizuje projekt edukacyjny pod egidą Burmistrza Miasta Rumi, który finansowany jest przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

W środę tj. 17.06.2015r. gościliśmy w Klubie Parafialnym: Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Rumi p. Małgorzatę Łoboz, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego p. dr Czesława Elzanowskiego, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej w Gdańsku p. Krystynę Cubała, Prezesa Światowego Związku Armii Krajowej p. prof. Jerzego Grzywacz, Wicedyrektora Muzeum Miasta Helu p. Zbigniewa Wiekiera. Inicjatorką spotkania w naszym mieście była p. Beata Awsiukiewicz nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Rumi. W spotkaniu brali udział uczniowie z opiekunami z Helu, Gdańska, Kamienicy Szlacheckiej, Bukowiny, Redy, Wejherowa i Rumi.

Uczniowie oraz opiekunowie mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji oraz debacie na temat „ Ocalić od zapomnienia”. Niewątpliwie żywa lekcja historii zwiedzanie Westerplatte bardzo zainteresował dzieci i młodzież, która poznawała historię tegoż miejsca pod opieką przewodniczek p. Marii Litwiniak oraz p. Aleksandry Szwarc nauczycielki historii Gimnazjum nr 1 w Rumi. Na zakończenie spotkania grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Rumi przedstawiła projekt pt.”Patriotyzm – duma czy ściema? ”.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich nauczycieli i uczniów, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w spotkaniu. Dziękujemy za życzliwość i wyjątkowy klimat sprzyjający pochyleniu się nad historią II wojny światowej, a w szczególności nad dziejami Armii Krajowej.