Stypendia dla dzieci

Abasiofon, Ekemini, Ezekiel i Bright, to sieroty z Uyo, które dzięki dwójce mieszkańców naszej parafii otrzymały stypendia. Dzieci są bardzo zdolne, ale biedne. Abasiofon, Ekemini i Ezekiel, to rodzeństwo, które straciło ojca. Matce jest bardzo ciężko utrzymać liczną rodzinę i zapewnić dzieciom dobrą szkołę. Natomiast mama Brighta zmarła, gdy chłopiec miał 3 lata. Ojciec po śmierci żony porzucił syna. Obecnie opiekuje się nim dziadek. Stypendia umożliwią dzieciom kontynuowanie nauki w szkole prowadzonej przez siostrę Elżbietę Blok, a co się z tym wiąże zdobycie solidnej wiedzy.