Triduum Paschalne 2009 – Wielka Sobota

 (…) O tej to nocy napisano: „A noc jako dzień zajaśnieje
i noc będzie mi światłem i radością”.
Uświęcająca moc tej nocy oddala zbrodnie,
zmywa winy, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym,
rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. (…)

fragment Exsultet