Triduum Paschalne 2009 – Wielki Czwartek

Dzisiaj podczas wieczornej Mszy Świętej wspominamy Ostanią Wieczerzę, podczas której miało miejsce ustanowienie przez Chrystusa dwóch sakramentów: Kapłaństwa oraz Eucharystii. W trakcie Mszy, po Gloria milkną organy i dzwonki aż do wigilii Zmartwychwstania Pańskiego. W Wielki Czwartek po Eucharystii przenosi się Ciało Pana Jezusa do kaplicy adoracji.