Triduum Paschalne 2009 – Wielki Piątek

Wielki Piątek – dzień w kótrym wszyscy przeżywamy Mękę Pańską.