Wielka Sobota

    W Wielką Sobotę uroczystości zaczęły się o godzinie 19:00 od poświęcenia ognia i paschału.Po procesyjnym wniesieniu paschału do kościoła ksiądz odśpiewał Orędzie Wielkanocne.Potem nastąpiła Liturgia Słowa,bardzo tego dnia rozbudowana.Potem poświęcona została woda i odnowiliśmy wszyscy przyrzeczenia chrzcielne.Dalsza część mszy,czyli Liturgia Eucharystyczna,toczyła się już zwykłym biegiem.Całą uroczystość zakończyło specjalne błogosławieństwo wielkanocne.