Wielki Piątek

W ciszy Wielkiego Piątku wspominamy każdego roku zbawczą Mękę i Śmierć naszego Pana. W tym dniu nie uczestniczymy we Mszy Świętej, ale w skupieniu adorujemy Krzyż i wsłuchujemy się w słowa Ewangelii wg Świętego Jana, które w wieczornej ciszy tego jedynego dnia brzmią nam w uszach wołając o tajemnicy odkupienia. Tajemnicy, którą rozważamy podczas wielkopiątkowych ceremonii.