Wielki Czwartek – 20 marca 2008

Obchody Tridum Paschalnego rozpoczeliśmy od pamiątki Ostaniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentu kapłaństwa i eucharystii. Po Mszy Św. wraz uroczystą procesją przeniesiony został Najświętszy Sakrament do kaplicy Bożego Miłosierdzia gdzie odbywała się wieczorna adoracja na pamiatkę uwięzienia Chrystusa.