Wielki Piątek

    W Wielki Piątek uroczystości zaczęły się o godzinie 19.Tego dnia nie odprawia się w Kościele mszy świętej.Czytany jest opis Męki Pańskiej wg św. Jana,a potem następuje adoracja krzyża.Na zakończenie Chrystus zostaje prxeniesiony do symbolicznego grobu,gdzie pozostanie do niedzielnego poranka.