Wizytacja kanoniczna – 30. – 31. października

Wizytacja kanoniczna

Kan. 396

§ 1. Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytował całą diecezję. Obowiązek ten ma wypełniać osobiście, a w wypadku uzasadnionej przeszkody, przez biskupa koadiutora lub pomocniczego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego albo przez innego prezbitera.

§ 2. Na towarzyszy i pomocników wizytacji biskup może sobie dobrać dowolnie wybranych duchownych, z odrzuceniem wszelkiego przeciwnego przywileju lub zwyczaju.


Kan. 397

§ 1. Zwyczajnej wizytacji biskupiej podlegają osoby, instytucje katolickie, rzeczy i miejsca święte, znajdujące się w obrębie diecezji.

Kodeks Prawa Kanonicznego

 

Zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego naszą parafię odwiedził Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna w ramach wizytacji kanonicznej.

W sobotę Ksiądz Biskup spotkał się z pracownikami związanymi z parafią, następnie z przedstawicielami grup duszpasterskich działających w naszej wspólnocie. W biurze dokonał wpisów w księgach metrykalnych. W niedzielę pomagał w sakramencie pokuty i pojednania, udzielał Komunii Świętej. Na koniec każdej Mszy św. kierował słowo do wiernych i udzielał błogosławieństwa.