Wyjazd autokarowy na Kalwarię Wejherowską – 4 marca 2008

W poniedziałek 3 marca udaliśmy się zwartą grupą do Wejherowa, aby odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej na tej najstarszej i najważniejszej dla naszego regionu Kalwarii. Towarzyszyło nam Boże Błogosławieństwo, dopisała także pogoda, dość słoneczna, jak na początek marca. Przejście wejherowskimi dróżkami pozwoliło zagłębić myśli w tajemnicy odkupienia każdego z nas. Wróciliśmy umocnieni wewnętrznie, jakby jeszcze bardziej spragnieni Niedzieli Zmartwychwstania.