XVIII Dzień Modlitwy Młodych – 18 listopada 2007r.

Pomimo jesiennej (prawie zimowej) aury, ponad 450 osób przekroczyło tajemnicze mury pocysterskiego klasztoru w Oliwie, aby uczestniczyć we, wpisującym się już niemalże w tradycję pięćdziesięcioletniego Seminarium, XVIII Dniu Modlitwy Młodych. Hasłem tegorocznego Dnia było zapewnienie Chrystusa: „Duch Święty zstąpi na was… i będziecie moimi świadkami…” (Dz 1,8). Przypominając sobie ubiegłoroczną homilię Benedykta XVI z Krakowskich Błoń, wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób możemy być autentycznymi świadkami Zmartwychwstałego w środowiskach, w których żyjemy…