ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KS. PRAŁATA TADEUSZA GUTA

W niedzielę 26 maja 2024 r. ks. proboszcz Tadeusz Gut obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństawa. Księdzu prałatowi życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości oraz wielu łask Bożych oraz opieki św. Judy Tadeusza.

Dziękujemy Księże, że odpowiedziałeś na zaproszenie samego Boga i stałeś się Jego Sługą. Dziękujemy również, że przyjałeś ogromne wyzwanie w 1984 r. i zostałeś Pasterzem parafii w. św. Józefa i św. Judy Tadeusza.

Zebranym gościom: ks bp. Wiesławowi Meringowi w Włocławka, ks. bp. Mirosławowi Gucwie z Republiki Środkowoafrykańskiej, ks. Stanisławowi Worwie z Czadu, s. Elżbiecie Blok z Sudanu Południowego, wszystkim ksieżom, parafianom i gościom serdecznie dziękujemy za udział w tak wzniosłej uroczystości.